Alt Text!
ปีใหม่ ถูกกว่าเดิม ซื้อรถ วันนี้ ที่คาร์ โก

ปีใหม่ ถูกกว่าเดิม ซื้อรถ วันนี้ ที่คาร์ โก 

ตอนรับปีใหม่ กับรถเกรด A 

"จัดให้ทกคัน จบให้ทุกดีล รีบมาก่อนหมดดีล"

พบกันวันนี้ที่ คาร์ โก ทั้ง3 สาขา 

สาขาสุวรรณภูมิ  เบอร์โทร. 02-737-8888

สาขากาญจนาภิเษก  เบอร์โทร.. 098-456-7810

สาขาโคราช เบอร์โทร. 098 456 7816

ดอกเบี้ย 1.99% + Roadside Ass 1 ปี *

จับคูปองรับรางวัลเพิ่ม 

 *จับคูปองรับรางวัลสูงสุด 20,000 บาท

*E-Gift Voucher (Lazada 5,000 บาท / Lineman 900 บาท)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

[X]

ดูรถที่เลือกไว้ ()